Microkinesitherapie

Zoals elk levend organisme is het menselijk lichaam in staat om zich aan te passen, te verdedigen en zichzelf te herstellen bij traumatische, emotionele, toxische, virale, en bacteriële vormen van agressie. Het lichaam zorgt hierbij zelf ongemerkt voor een autocorrectie.

Indien echter de agressie te sterk is en het lichaam niet op een efficiënte manier heeft kunnen reageren, zal deze agressie ‘littekens’ achterlaten (tissulair of cellulair geheugen) waardoor de vitaliteit en de mobiliteit van het weefsel kan verstoord geraken. De opeenstapeling van zulke herinneringen verzwakt het organisme en zal vroeg of laat lokaal of algemeen klachten veroorzaken.

Microkinesitherapie is in staat om deze ‘herinneringen’ op een natuurlijke manier te elimineren. Via vastgelegde en methodische handelingen (micropalpatie) wordt systematisch gezocht naar sporen van gebeurtenissen (oorzaak) die verantwoordelijk zijn voor het slecht functioneren. Op die manier kan men niet alleen sporen van een ongeval, infecties of toxische aanvallen terugvinden, maar kan men ook een emotionele shock of existentiële problemen die de patiënt(e) hinderen, bijsturen. Tijdens de behandeling kan men vaststellen waar in het lichaam (symptoom) en wanneer het trauma zich heeft geïnstalleerd. De correctie bestaat erin om met de handen op een zachte manier het zelfherstellend vermogen van het lichaam te activeren.

Microkinesitherapie is geschikt voor alle leeftijden: van baby’s tot hoogbejaarde patiënten. Een sessie duurt ongeveer 30 minuten. Tijdens de behandeling draagt de patiënt(e) bij voorkeur losse kleding. Na de behandeling kan hij/zij 1 à 2 dagen vermoeid zijn. Ook kan de hij/zij pijn ervaren of emotioneel reageren. Het is daarom aan te raden om tijdens deze 2 dagen een rustperiode te voorzien, geen grote fysieke inspanningen te doen en 1,5 liter water per dag te drinken om het eliminatieproces te vergemakkelijken. Meestal wordt een tweede controlebehandeling voorzien met een tussentijd van gemiddeld 6 weken.

Standaard wordt de patiënt(e) slechts tweemaal behandeld met microkinesitherapie. Daarna is het aan het lichaam om te herstellen. Preventief kan men jaarlijks 1 tot 2 behandelingen inplannen. Bij een aantal pathologieën is het aangewezen om microkinetherapeutische en osteopathische sessies als complementaire therapieën toe te passen. Dit gebeurt steeds in overleg met de patiënt.